Köögiviljad

KÖÖGIVILJAD

TÄIDA RISTSÕNA!
KÜSIMUSE NÄGEMISEKS KLÕPSA RISTSÕNAS OLEVAL NUMBRIL.
KUI JÄÄD HÄTTA, VAJUTA NUPULE ,,VIHJE". LÕPUKS KONTROLLI VASTUSED.
1     2        
         
       3    
 4      5      
6           
         
    7       
8           
         
         
  9         

Eesti keel

TUNNE EESTI KEELT

TUNNE EESTI KEELT

TUNNE EESTI KEELT

LEIA PAREMAL POOL OLEVATELE LAUSETELE VASAKULT POOLT ÕIGE LÕPP
TÄISHÄÄLIKUD ON....
-B KIRJUTAME SÕNA LÕPPU, KUI...
LAUSE LÕPPU KIRJUTAME ...
KUI SÕNA ON MITMUSES, SIIS KIRJUTAME SELLE LÕPPU....
TÄHED KINDLAS JÄRJEKORRAS ON...